OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls”

Dana 15.12.2016. u 12 sati, u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1, održan je 2. krug izvlačenja i završno izvlačenje dobitnika nagradne igre «BRANDpuls» za sudionike BRANDpuls istraživanja.
Izvučeni su sljedeći dobitnici:
DOBITNICI TREĆE NAGRADE: "Majica sa logom Ipsosa"

Br Ime i Prezime, 
1. Marija Lovrenčić, 
2. Mira Šimunić, 
3. Ivica Župan, 
4. Maja Jelić, 
5. Tomislav Novinc, 
6. Dominik Matetić, 
7. Mara Lijić, 
8. Ante Burazin, 
9. Marijan Stošić, 
10. Slaven Petrović, 
11. Goran Lang, 
12. Zoran Mladenović, 
13. Martina Subašić, 
14. Slavka Markota Bašić, 
15. Josip Bujan, 

DOBITNICI DRUGE NAGRADE: "Poklon bon u iznosu od 250 kuna na potrošačkoj kartici PBZ-a "

Br Ime i Prezime, 
1. Maja Lušić, 
2. Anamarija Murgić, 
3. Filip Šek, 
4. Mato Ćurić, 
5. Ankica Novaković, 
6. Tomislav Kotrla, 
7. Stojan Stevanović, 

DOBITNIK PRVE NAGRADE NAGRADE: "LG LED TELEVOZOR”

Br Ime i Prezime, 
1. Valter Baretinčić, 

Čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju!

Klasa: UP/I-460-02/16-01/43
Ur.broj: 513-07-21-01/16-2