OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls”

Dana 14.12.2015. u 12 sati, u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1, održano je izvlačenje dobitnika nagradne igre «BRANDpuls» za sudionike BRANDpuls istraživanja.

Izvučeni su sljedeći dobitnici:
DOBITNICI TREĆE NAGRADE: "Majica sa logom Ipsos Puls-a"

  Ime i Prezime, Adresa
1. Vjekoslav Ruškan, Aerodrom 16, Borongaj, 10000 Zagreb
2. Tomislav Škrtić, Dragojle Jarnević 2, 10000 Zagreb
3. Martina Šoić, Kladje Plješivićka 8, 10430 Samobor
4. Silvio Fabel, Dragutina Domjanića 2, 10430 Samobor
5. Mihovil Šimunović, Industrijska 2/3, 20350 Metković
6. Marko Peretin, Braće Radića 27, 33520 Sladojevci
7. Ira Glavičić, Istarskih narodnjaka 9, 52220 Labin
8. Lidija Bilobrk, Obrovac Sinjski 158 A, 21241 Obrovac Sinjski
9. Nikola Tomić, Tršćanska 66, 21000 Split
10. Andrija Mužek, Mahićno 63, 47286 Mahićno
11. Glogović Patricija, Ivana Turka 9, 10292 Šenkovec
12. Mario Nemec,  Vratišinec, Brodec 56, 40316 Vratišinec
13. Nenad Šajnović, Zasadbreg 112b, 0311 Zasadbreg
14. Mario Padelin, Pravdonoše 1, 23000 Zadar
15. Krešimir Koldžić, IV. maksimirsko naselje 28, 10000 Zagreb

DOBITNICI DRUGE NAGRADE: "Poklon bon u iznosu od 250 kuna na American Express kartici PBZ-a "

  Ime i Prezime, Adresa
1. Snežana Čeko, Gojka Šuška 3, , 22300 Knin
2. Ružica Njegač, Svetog Trojstva 64, 10380 Majkovec
3. Klara Zovkić, Kijevska 38, 10040 Zagreb
4. Bernarda Damjanić, Ljudevita Gaja 45, 31325 Čeminac
5. Egidio Moscarda, Fažanska 91, 52216 Galižana
6. Zlata Pletikosić, Gušće 2, 31431 Čepin
7. Draschanka Baranašić, I.G. Kovačića 12, 40318 Dekanovec
8. Katarina Tunjić, Domovinske zahvalnosti 27, 22301 Golubić
9. Ljiljanka Laco, Strana 2, br.9 Otok Dalmatinski, 21238 Otok Dalmatinski
10. Tanja Slavinić, Martinska 154, Prozorje, 10370 Dugo Selo
11. Marijana Lacković, Glavna122/1, Domašinec, 40318 Dekanovec
12. Snježana Kos, Prepuštovečka 5, 10360 Ssevete - Soblinec

DOBITNICA PRVE NAGRADE: "LG LED televizor"
  Ime i Prezime, Adresa
1. Milica Šimunić, Osječka 58, 31431 Čepinski Matinci

Čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju!
 
Klasa: UP/I-460-02/15-01/76 Ur.broj: 513-07-21-01/15-2

Files: